Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek

375

Miejsce w 2011:
425

Siedziba

Radzyń Podlaski

Przychody ogółem

577 110 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

564 576 tys. zł

Zysk brutto

3 681 tys. zł

Zysk netto

3 494 tys. zł

Zatrudnienie

669 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.