GK Rainbow Tours SA

349

Miejsce w 2011:
442

Branża

turystyka

Siedziba

Łódź

Przychody ogółem

611 974 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

609 842 tys. zł

Zysk brutto

4 199 tys. zł

Zysk netto

3 031 tys. zł

Zatrudnienie

253 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.