Gzella Sp. z o.o.

463

Miejsce w 2011:
497

Siedziba

Osie

Przychody ogółem

426 100 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

416 616 tys. zł

Zysk brutto

30 656 tys. zł

Zysk netto

25 297 tys. zł

Zatrudnienie

279 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.