GK Redan SA

444

Miejsce w 2011:
484

Siedziba

Łódź

Przychody ogółem

448 559 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

440 124 tys. zł

Zysk brutto

-27 173 tys. zł

Zysk netto

-26 983 tys. zł

Zatrudnienie

1 966 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.

Firma na tle konkurencji

Największe firmy w branży przemysł odzieżowy i obuwniczy