LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.

436

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

573 607 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

451 795 tys. zł

Zysk brutto

30 883 tys. zł

Zysk netto

22 941 tys. zł

Zatrudnienie

81 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.