Sawex Sp z.o.o.

228

Branża

handel hurtowy

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 117 680 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 103 540 tys. zł

Zysk brutto

25 764 tys. zł

Zysk netto

20 772 tys. zł

Zatrudnienie

24 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.