Interfood Polska Sp. z o.o.

280

Miejsce w 2011:
311

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

798 183 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

798 183 tys. zł

Zysk brutto

2 831 tys. zł

Zysk netto

1 981 tys. zł

Zatrudnienie

28 osób

eksport do i poza UE

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.