Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o.

413

Miejsce w 2011:
429

Siedziba

Bełchatów

Przychody ogółem

495 771 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

487 010 tys. zł

Zysk brutto

75 931 tys. zł

Zysk netto

61 471 tys. zł

Zatrudnienie

342 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.