Sun Garden Polska Sp. z o.o. Sp. k.

329

Miejsce w 2011:
334

Siedziba

Malanów

Przychody ogółem

679 476 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

644 237 tys. zł

Zysk brutto

14 443 tys. zł

Zysk netto

4 234 tys. zł

Zatrudnienie

1 739 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.