Hochtief Polska SA

271

Miejsce w 2011:
263

Branża

budowlana

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

922 863 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

840 847 tys. zł

Zysk brutto

2 965 tys. zł

Zysk netto

2 127 tys. zł

Zatrudnienie

790 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.