Cronimet PL Sp. z o.o.

369

Miejsce w 2011:
340

Siedziba

Inowrocław

Przychody ogółem

578 049 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

575 660 tys. zł

Zysk brutto

-8 207 tys. zł

Zysk netto

-7 234 tys. zł

Zatrudnienie

88 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.