GK Delko SA

392

Miejsce w 2011:
358

Branża

handel hurtowy

Siedziba

Śrem

Przychody ogółem

529 757 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

528 834 tys. zł

Zysk brutto

-6 342 tys. zł

Zysk netto

-5 474 tys. zł

Zatrudnienie

474 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.