Grupa Krotoski-Cichy

292

Miejsce w 2011:
341

Siedziba

Wysogotowo

Przychody ogółem

757 531 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

752 021 tys. zł

Zysk brutto

16 492 tys. zł

Zysk netto

16 429 tys. zł

Zatrudnienie

867 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.