RUG Riello Urządzenia Grzewcze SA

407

Miejsce w 2011:
411

Siedziba

Toruń

Przychody ogółem

504 953 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

497 062 tys. zł

Zysk brutto

47 908 tys. zł

Zysk netto

38 445 tys. zł

Zatrudnienie

384 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.