Piotr i Paweł SA

263

Miejsce w 2011:
292

Siedziba

Poznań

Przychody ogółem

884 388 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

870 176 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

322 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.