EdF Paliwa Sp. z o.o.

96

Miejsce w 2011:
113

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

2 878 395 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 875 633 tys. zł

Zysk brutto

1 349 tys. zł

Zysk netto

922 tys. zł

Zatrudnienie

68 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.