GK Konsalnet SA S.K.A.

327

Miejsce w 2011:
363

Branża

ochrona

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

650 750 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

23 253 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.