Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

429

Miejsce w 2011:
344

Siedziba

Sitkówka-Nowiny

Przychody ogółem

480 305 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

465 080 tys. zł

Zysk brutto

65 426 tys. zł

Zysk netto

51 968 tys. zł

Zatrudnienie

387 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.