Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

90

Miejsce w rankingu instytucji finansowych 2012 r.

Branża

finanse

Siedziba

Barlinek

Kapitały własne

61 634 tys. zł

Wartość aktywów

743 079 tys. zł

Zysk brutto

8 231 tys. zł

Zysk netto

6 048 tys. zł

Zatrudnienie

248 osób

ROE

10.00%