Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

88

Miejsce w rankingu instytucji finansowych 2012 r.

Branża

finanse

Siedziba

Kraków

Kapitały własne

71 719 tys. zł

Wartość aktywów

907 955 tys. zł

Zysk brutto

7 391 tys. zł

Zysk netto

5 591 tys. zł

Zatrudnienie

490 osób

ROE

8.00%