Bank Spółdzielczy w Brodnicy

79

Miejsce w rankingu instytucji finansowych 2012 r.

Branża

finanse

Siedziba

Brodnica

Kapitały własne

86 576 tys. zł

Wartość aktywów

1 144 966 tys. zł

Zysk brutto

19 821 tys. zł

Zysk netto

15 682 tys. zł

Zatrudnienie

343 osoby

ROE

18.00%