GK Amica Wronki SA

167

Miejsce w 2011:
185

Branża

AGD

Siedziba

Wronki

Przychody ogółem

1 606 305 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 565 051 tys. zł

Zysk brutto

63 079 tys. zł

Zysk netto

47 487 tys. zł

Zatrudnienie

2 293 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.