Compensa TU SA Vienna Insurance Group

68

Miejsce w rankingu instytucji finansowych 2012 r.

Branża

finanse

Siedziba

Warszawa

Kapitały własne

294 334 tys. zł

Wartość aktywów

1 866 470 tys. zł

Zysk brutto

54 942 tys. zł

Zysk netto

42 787 tys. zł

Zatrudnienie

647 osób

ROE

15.00%