VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o.

82

Miejsce w rankingu instytucji finansowych 2012 r.

Branża

finanse

Siedziba

Warszawa

Kapitały własne

50 747 tys. zł

Wartość aktywów

1 083 309 tys. zł

Zysk brutto

-1 448 tys. zł

Zysk netto

-1 158 tys. zł

Zatrudnienie

63 osoby

ROE

-2.00%