GK Domu Maklerskiego IDMSA

100

Miejsce w rankingu instytucji finansowych 2012 r.

Branża

finanse

Siedziba

Kraków

Kapitały własne

179 056 tys. zł

Wartość aktywów

542 195 tys. zł

Zysk brutto

-395 962 tys. zł

Zysk netto

-336 753 tys. zł

Zatrudnienie

188 osób

ROE

-188.00%

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej