GK Eko Holding SA

234

Miejsce w 2011:
178

Siedziba

Wrocław

Przychody ogółem

1 053 717 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 048 070 tys. zł

Zysk brutto

-83 804 tys. zł

Zysk netto

-74 761 tys. zł

Zatrudnienie

b.d. osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zgodnie z MSSF/MSR , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.