Grupa Copernicus

37

Miejsce w rankingu instytucji finansowych 2012 r.

Branża

finanse

Siedziba

Warszawa

Kapitały własne

44 612 tys. zł

Wartość aktywów

8 122 469 tys. zł

Zysk brutto

8 210 tys. zł

Zysk netto

6 144 tys. zł

Zatrudnienie

70 osób

ROE

14.00%

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane