GK LPP SA

86

Miejsce w 2011:
114

Siedziba

Gdańsk

Przychody ogółem

3 253 641 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 223 739 tys. zł

Zysk brutto

425 430 tys. zł

Zysk netto

355 064 tys. zł

Zatrudnienie

15 000 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.

Firma na tle konkurencji

Największe firmy w branży przemysł odzieżowy i obuwniczy