Grupa NSG w Polsce (Pilkington)

200

Miejsce w 2011:
200

Siedziba

Sandomierz

Przychody ogółem

1 321 965 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 295 591 tys. zł

Zysk brutto

30 875 tys. zł

Zysk netto

72 488 tys. zł

Zatrudnienie

2 631 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.