GK Orbis SA

303

Miejsce w 2011:
299

Branża

hotelarska

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

730 521 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

707 385 tys. zł

Zysk brutto

89 282 tys. zł

Zysk netto

68 184 tys. zł

Zatrudnienie

2 701 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.