GK Agora SA

219

Miejsce w 2011:
206

Branża

media

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 179 031 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 138 588 tys. zł

Zysk brutto

-10 145 tys. zł

Zysk netto

-9 035 tys. zł

Zatrudnienie

3 085 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zatrudnienie w etatach , wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.