Grupa Kęty SA

166

Miejsce w 2011:
181

Siedziba

Kęty

Przychody ogółem

1 597 557 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 568 111 tys. zł

Zysk brutto

136 816 tys. zł

Zysk netto

117 049 tys. zł

Zatrudnienie

3 369 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.