Grupa Sygnity SA

423

Miejsce w 2011:
361

Branża

informatyczna

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

474 667 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

470 193 tys. zł

Zysk brutto

-8 695 tys. zł

Zysk netto

-12 472 tys. zł

Zatrudnienie

1 434 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.