KGHM Metraco SA

56

Miejsce w 2011:
81

Siedziba

Legnica

Przychody ogółem

4 104 966 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 076 744 tys. zł

Zysk brutto

7 633 tys. zł

Zysk netto

6 016 tys. zł

Zatrudnienie

78 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.