Man Bus Sp. z o.o.

184

Miejsce w 2011:
162

Branża

motoryzacyjna

Siedziba

Sady

Przychody ogółem

1 430 516 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 387 262 tys. zł

Zysk brutto

17 807 tys. zł

Zysk netto

17 281 tys. zł

Zatrudnienie

2 546 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.