Orlen PetroTank Sp. z o.o.

82

Miejsce w 2011:
83

Branża

paliwa - handel

Siedziba

Widełka

Przychody ogółem

3 302 508 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 296 320 tys. zł

Zysk brutto

9 524 tys. zł

Zysk netto

7 870 tys. zł

Zatrudnienie

85 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.