Miejskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji SA

498

Branża

usługi wod-kan

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

397 752 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

361 487 tys. zł

Zysk brutto

56 391 tys. zł

Zysk netto

46 682 tys. zł

Zatrudnienie

1 164 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.