EdF Rybnik SA

126

Miejsce w 2011:
126

Branża

energetyka

Siedziba

Rybnik

Przychody ogółem

2 317 848 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 260 366 tys. zł

Zysk brutto

272 539 tys. zł

Zysk netto

222 264 tys. zł

Zatrudnienie

721 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.