GK Asseco Poland SA

35

Miejsce w 2011:
41

Branża

informatyczna

Siedziba

Rzeszów

Przychody ogółem

5 635 800 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

5 529 100 tys. zł

Zysk brutto

662 700 tys. zł

Zysk netto

555 900 tys. zł

Zatrudnienie

15 958 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zgodnie z MSSF/MSR

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.