GK Kredyt Banku SA

14

Miejsce w rankingu instytucji finansowych 2012 r.

Branża

finanse

Siedziba

Warszawa

Kapitały własne

3 051 378 tys. zł

Wartość aktywów

40 761 235 tys. zł

Zysk brutto

-158 077 tys. zł

Zysk netto

-156 453 tys. zł

Zatrudnienie

4 532 osoby

ROE

-5.00%

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zatrudnienie dla spółki