GK ING Banku Śląskiego SA

4

Miejsce w rankingu instytucji finansowych 2012 r.

Branża

finanse

Siedziba

Katowice

Kapitały własne

8 133 800 tys. zł

Wartość aktywów

78 266 800 tys. zł

Zysk brutto

1 016 100 tys. zł

Zysk netto

832 300 tys. zł

Zatrudnienie

8 687 osób

ROE

10.00%

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , kapitał własny i wynik netto przyp. akcjonariuszom jedn. dominującej , z Ing Lease (Polska) Sp. z o.o. (poz. 53 w 2011 r.)