GK Polski Koncern Mięsny Duda SA

133

Miejsce w 2011:
161

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

2 125 665 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 104 145 tys. zł

Zysk brutto

-8 237 tys. zł

Zysk netto

-19 902 tys. zł

Zatrudnienie

1 650 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.