GK Instal Kraków SA

451

Miejsce w 2011:
466

Branża

budowlana

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

439 924 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

430 651 tys. zł

Zysk brutto

24 290 tys. zł

Zysk netto

18 763 tys. zł

Zatrudnienie

988 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.