GK Comp SA

480

Miejsce w 2011:
450

Branża

informatyczna

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

389 869 tys. zł

Zysk brutto

-7 224 tys. zł

Zysk netto

-12 531 tys. zł

Zatrudnienie

1 101 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , przeciętne zatrudnienie

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.