GK Energa SA

13

Miejsce w 2011:
14

Branża

energetyka

Siedziba

Gdańsk

Przychody ogółem

11 391 132 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

11 176 799 tys. zł

Zysk brutto

626 333 tys. zł

Zysk netto

456 421 tys. zł

Zatrudnienie

11 009 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zgodnie z MSSF/MSR

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.