Capgemini Polska Sp. z o.o.

315

Miejsce w 2011:
347

Branża

doradztwo

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

675 111 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

675 111 tys. zł

Zysk brutto

52 568 tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

5 000 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.