EdF Energia Sp. z o.o.

65

Miejsce w 2011:
75

Siedziba

Rybnik

Przychody ogółem

3 632 767 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 626 419 tys. zł

Zysk brutto

19 296 tys. zł

Zysk netto

15 516 tys. zł

Zatrudnienie

46 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.