GK Ferrum SA

408

Miejsce w 2011:
492

Siedziba

Katowice

Przychody ogółem

503 763 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

496 600 tys. zł

Zysk brutto

3 958 tys. zł

Zysk netto

2 908 tys. zł

Zatrudnienie

464 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.