MPK SA

462

Miejsce w 2011:
464

Branża

transportowa

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

449 732 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

417 764 tys. zł

Zysk brutto

-16 254 tys. zł

Zysk netto

-16 254 tys. zł

Zatrudnienie

2 303 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.