ROHLIG SUUS Logistics SA

428

Miejsce w 2011:
409

Branża

logistyczna

Siedziba

Piaseczno

Przychody ogółem

465 245 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

465 245 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

760 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.